Последно актуализирана: 24.09.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ТОТАЛ ЕК

S-метолахлор

960 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ТОТАЛ ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1905/ 19.08.2020 г.
 • Разр. №: .
 • Валидно до: 31.07.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Шарда Кропкем Лтд, Индия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: хербицид със системно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - Хибриден щир - 130 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

заповед Тотал 19.08.2020

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com