Последно актуализирана: 15.07.2024 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ТОТАЛ

S-МЕТОЛАХЛОР

960г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ТОТАЛ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1905/19.08.2020 г.
  Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №: РД 11-342/13.02.2024 г.Гратисен период за продажба и разпространение до: 23.07.2024 г.
 • Разр. №: 01873-1/01.09.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Шарда Кропкем Лтд, Индия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: хербицид със системно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - Хибриден щир - 130мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

заповед Тотал 19.08.2020

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com