Последно актуализирана: 24.09.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

КОЛТ СК

аклонифен

600 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КОЛТ СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1909/ 19.08.2020 г.
 • Разр. №: .
 • Валидно до: 31.07.2023 г.
 • Притежател на разрешението: Адама Аган Лтд., Израел
 • Формулация: суспензионен конценрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: хербицид със системно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Слънчоглед, Картофи - Житни и широколистни плевели - 450 мл/дка
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Зимен фуражен грах, Пролетен фуражен грах - Житни и широколистни плевели - 450 мл/дка (Първо приложение 300 мл/дка; Второ приложение 50 мл/дка; Трето - 25 мл/дка)
  Пролетна бакла, Зимна бакла - Житни и широколистни плевели - 450 мл/дка
  Грах за консервиране - Житни и широколистни плевели - Първо приложение 300 мл/дка; Второ приложение 50 мл/дка; Трето - 25 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 60 дни за пролетен фуражен грах, пролетна бакла и грах за консервиране; 70 дни за картофи; 90 дни за слънчоглед, зимен фуражен грах и зимна бакла
 

заповед Колт 19.08.2020

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com