Последно актуализирана: 24.09.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ДЕФЛЕКСО МИКС СЕ

S-метолахлор + тербутилазин

312,5 г/л + 187,5 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДЕФЛЕКСО МИКС СЕ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1910/ 19.08.2020 г.
 • Разр. №: .
 • Валидно до: 31.07.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Асценза Агро, Португалия
 • Формулация: суспо-емулсия (СЕ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: хербицид със системно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - Едногодишни житни и широколистни плевели - 350 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

заповед Дефлексо Микс 19.08.2020

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com