Последно актуализирана: 15.07.2024 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ДЕФЛЕКСО МИКС

S-МЕТОЛАХЛОР + ТЕРБУТИЛАЗИН

312,5г/л + 187,5г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДЕФЛЕКСО МИКС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2678/10.11.2021 г.
  Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №: РД 11-385/15.02.2024 г.Гратисен период за продажба и разпространение до: 23.07.2024 г.
 • Разр. №: 01878-2/15.11.2021 г.
 • Притежател на разрешението: Асценса Агро С.А., Португалия
 • Формулация: суспо-емулсия (СЕ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен вегетационен хербицид със системно действие срещу едногодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - преди поникване на културата или рано след поникване до разтваряне на 4-ти лист - 350мл/дка (едно приложение на всеки три години върху една и съща обработваема площ)

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

заповед Дефлексо Микс 19.08.2020

заповед Дефлексо Микс 10.11.2021

ЗАПОВЕД ДЕФЛЕКСО МИКС 15.02.2024

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com