Последно актуализирана: 24.09.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ЛИФАЗ 36 СЛ

глифозат

360 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЛИФАЗ 36 СЛ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1908/ 19.08.2020 г.
 • Разр. №: .
 • Валидно до: 15.12.2023 г.
 • Притежател на разрешението: Виорил Кемикъл енд Агрикълчърал Индъстри Рисърч С.А, Гърция
 • Формулация: разтворим концентрат СЛ
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: тотален хербицид със системно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Семкови овощни видове (ябълки и круши), Цитрусови култури (портокал, мандарина, лимон, гейпфрут, цитрон) - Едногодишни житни и широколистни плевели - 150-200 мл/дка; Многодишни плевели - 400-600 мл/дка при цъфтеж или 750-1000 мл/дка ако плевелите поникнат повторно
  Костилкови овощни (кайсия, нектарина, праскова, череша, слива), Бадеми, Лоза (винени и десертни сортове), Третиране на полета след прибиране на реколтата - преди разораване, Необработваеми земи/ полета, Маслини (трапезни маслини) - Едногодишни житни и широколистни плевели - 150-200 мл/дка; Многодишни плевели - 400-600 мл/дка при цъфтеж или 500-1000 мл/дка ако плевелите поникнат повторно
  По напоителни и отводнителни канали и канавки - Влаголюбиви плевели - 800-1000 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 7 дни за всички култури, за необработвами полета и по напоителни и отводнителни канали и канавки карантинен срок не се изисква
 

заповед Лифаз 36 СЛ 19.08.2020

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com