Последно актуализирана: 01.06.2021 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

ФОЛПАН ГОЛД

МЕТАЛАКСИЛ-М + ФОЛПЕТ

48,5г/кг + 400г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ФОЛПАН ГОЛД |

  • Зап. за разр. №: РД 11-1818/07.08.2020 г.
  • Разр. №: 01862-1/17.08.2020 г.
  • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В., Нидерландия
  • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Механизъм на действие: фунгицид с комбинирано действие
  • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

    Лозя (винени сортове) - Мана - 200 г/дка

  • Карантинен срок (дни): 28 дни
 

  заповед ФОЛПАН ГОЛД 07.08.2020

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com