Последно актуализирана: 01.06.2021 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

АКТЛЕТ Ф ВГ

металаксил + фолпет

50 г/кг + 400 г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АКТЛЕТ Ф ВГ |

  • Зап. за разр. №: РД 11-1817/ 07.08.2020 г.
  • Разр. №: 01869-1/ 19.08.2020 г.
  • Притежател на разрешението: Асценса Агро С.А., Португалия
  • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Механизъм на действие: фунгицид с комбинирано действие
  • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

    Лозя (винени и десертни сортове) - Мана - 200 г/дка

  • Карантинен срок (дни): 28 дни за лозя винени сортове; за десертни сортове не се изисква
 

заповед АКТЛЕТ Ф 07.08.2020

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com