Последно актуализирана: 28.10.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

НИРЛОН ОД

никосулфурон

40 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
НИРЛОН ОД |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1578/ 08.07.2020г.
 • Разр. №: 01855-1/ 10.07.2020 г.
 • Валидно до: 31.12.2021 г.
 • Притежател на разрешението: Шарда Кропкем Лимитед
 • Формулация: маслена дисперсия (ОД)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: хербицид със системно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - Едногодишни житни и някои широколистни плевели- 125-150 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

  заповед Нирлон ОД 08.07.2020

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com