Последно актуализирана: 28.10.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ИКАНОС 4 ОД

никосулфурон

40 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ИКАНОС 4 ОД |

  • Зап. за разр. №: РД 11-779/ 26.03.2020 г.
  • Разр. №: .
  • Валидно до: 31.12.2021 г.
  • Притежател на разрешението: Нюфарм С.А.С., Франция
  • Формулация: маслена дисперсия (ОД)
  • Категория на употреба: хербицид със системно действие
  • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

    Царевица - Житни и шивоколистни плевели - 100 мл/дка (при едно приложение); 50 мл/дка (при две приложение, с интервал от 7 дни)

  • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

заповед ИКАНОС 4 ОД 26.03.2020

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com