Последно актуализирана: 28.10.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ЛОГОС ОД

никосулфурон

40 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЛОГОС ОД |

  • Зап. за разр. №: РД 11-780/ 26.03.2020 г.
  • Валидно до: 31.12.2021 г.
  • Притежател на разрешението: Агрия АД, България
  • Формулация: маслена дисперсия (ОД)
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Механизъм на действие: хербицид със системно действие
  • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

    Царевица - Едногодишни и многогодишни житни и шивоколистни плевели - 150 мл/дка

  • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

заповед Логос 26.03.2020 г

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com