Последно актуализирана: 29.01.2021 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

КОЛТРАН СК

мезотрион + дикамба

50 г/л + 120 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КОЛТРАН СК |

 • Зап. за разр. №: 11-2042/14.10.2019 г.
 • Разр. №: 01762-1/22.10.2019 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Синджента Кроп Протекшън АГ, Швейцария
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: хербицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - Едногодишни и многогодишни широколистни плевели – 200 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

заповед Колтран 14.10.2019

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com