Последно актуализирана: 21.01.2021 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

БУЗИН ПРЕПО ВГ

метрибузин

700 г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БУЗИН ПРЕПО ВГ |

БУЗИН ПРЕПО ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1681/ 15.08.2019г.
 • Разр. №: 01744-1/ 20.08.2019г.
 • Валидно до: 31.07.2021г.
 • Притежател на разрешението: Шарда Кропкем Лтд, Индия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: хербицид със системно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи (преди поникване) - Едногодишни житни и широколистни плевели – 40г/дка
  Картофи (след поникване) - Едногодишни житни и широколистни плевели – 30г/дка

 • Карантинен срок (дни): 60 дни за картофи
 • Предлага се от Агропал ООД
 

  етикет заповед Бузин Препо 15.08.2019

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com