Последно актуализирана: 28.10.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ИНСЕКТИЦИДИ

Продукти за борба с вредните насекомни неприятели по земеделските култури

РИВАЙВ

ЕМАМЕКТИН БЕНЗОАТ

95г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
РИВАЙВ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-748/16.04.2019 г.
 • Разр. №: 01707-1/24.04.2019 г.
 • Валидно до: 30.04.2025 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: други течности (АЛ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен авермектинов инсектицид с проникващо действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Конски кестен - Кестенов листоминиращ молец – 0,21-0,42мл/см от диаметъра на ствола на дървото на височина 1,30 м, приложен със специализирана техника за инжектиране в ствола на дърветата
  Декоративни палмови дървета - Червен палмов хоботник – 21мл/дърво, приложен със специализирана техника за инжектиране в ствола на дърветата

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

ЗАПОВЕД РИВАЙВ 16.04.2019

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com