Последно актуализирана: 15.07.2024 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

ОПЮЛЕНТ

ПИРАКЛОСТРОБИН

200г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ОПЮЛЕНТ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-898/12.05.2022 г.
 • Разр. №: 01704-2/30.05.2022 г.
 • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: локално-системен метоксикарбаматен фунгицид, стробилуринов тип с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница (зимна, пролетна, мека, твърда), Тритикале - Септория, Кафява ръжда, Жълта ръжда, Жълто-кафяви петна – 50-100мл/дка Пшеница (зимна, пролетна, мека, твърда), Тритикале - Брашнеста мана – 80-100мл/дка
  Ечемик (зимен, пролетен) - Листен пригор, Мрежести петна, Листна (кафява ръжда) по ечемика, Рамулария – 50-100мл/дка Ечемик (зимен, пролетен) - Брашнеста мана – 80-100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 35 за пшеница (зимна, пролетна, мека, твърда), тритикале; не се изисква за ечемик (зимен, пролетен)
 

заповед опюлент 11.04.2019 ЗАПОВЕД ОПЮЛЕНТ 12.05.2022

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com