Последно актуализирана: 28.10.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ЕКСТЕНСОР ОД

НИКОСУЛФУРОН + СУЛКОТРИОН

20г/л + 150г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЕКСТЕНСОР ОД |

 • Зап. за разр. №: РД 11-353/15.02.2019 г.
 • Разр. №: 01673-1/26.02.2019
 • Валидно до: 31.12.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Асценcа Агро С.А., Португалия
 • Формулация: маслена дисперсия (ОД)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 200мл/дка (еднократно третиране) или 100мл/дка (двукратно през 14 дни)

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
  Продуктът е идентичен на СУВЕРЕН ОД с Разр. №: 01556-1/12.03.2018 г.
 

ЗАПОВЕД Екстенсор ОД 15.02.2019

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com