Последно актуализирана: 04.08.2022 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

АЧИБА 5 ЕК

КВИЗАЛОФОП-П-ЕТИЛ

50г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АЧИБА 5 ЕК | 1 л

1 л

АЧИБА 5 ЕК | 200 мл

200 мл

АЧИБА 5 ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-352/15.02.2019 г.
 • Разр. №: 01672-1/26.02.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Нисан Кемикъл Юръп С.А.С., Франция
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба със самосевки от житни култури, едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч балур от коренища
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Маслодайна рапица - Срещу едногодишни житни плевели и самосевки от житни култури - 120мл/дка
  Соя, Захарно цвекло, Слънчоглед - Срещу едногодишни житни плевели – 100-150мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 150мл/дка
  Памук, Фасул - Срещу едногодишни житни плевели – 100-150мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 150-250мл/дка
  Картофи - Срещу едногодишни житни плевели – 100-150мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели - 150-300мл/дкаДомати (полско производство) - Срещу едногодишни житни плевели – 100-150мл/дка; Срещу многогодишни житни плевели – 150-175мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 21 дни за домати, зелен фасул; 45 дни за картофи, слънчоглед, памук, зрял фасул; 60 дни за захарно цвекло; 90 дни за рапица, соя
  Продуктът е идентичен на ТАРГА СУПЕР 5 ЕК № 01054-3/06.12.2018 г.
 • Предлага се от Агропал ООД
 

ЕТИКЕТ MSDS ЗАПОВЕД АЧИБА 5 ЕК 15.02.2019  

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com