Последно актуализирана: 15.07.2024 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ПАРАЛЕЛНА ТЪРГОВИЯ

Продукти за растителна защита, разрешени за паралелна търговия в България

ЕФИКА 960 ЕК

S-МЕТОЛАХЛОР

960г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЕФИКА 960 ЕК |

 • Функция: Хербицид
 • Референтен продукт: ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК
 • Произход: Гърция
 • Заповед за разрешаване на паралелна търговия №: РД 11-1107/28.05.2021 г.
  Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №: РД 11-356/13.02.2024 г.Гратисен период за продажба и разпространение до: 23.07.2024 г.
 • Разр. №: 01667-2/15.06.2021 г.
 • Притежател на разрешението: Адама България ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен хербицид за борба с едногодишни житни, в т.ч. балур от семе и някои широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Домати, Пипер, Моркови, Лук І,ІІ,ІІІ год. - 120мл/дка Царевица, Слънчоглед, Соя, Захарно цвекло, Тютюн, Памук, Картофи, Фасул, Люцерна, Сорго - 150мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

ЗАПОВЕД ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПАРАЛЕЛНА ТЪРГОВИЯ НА ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК 25.01.2019

заповед Ефика 960 ЕК 28.05.2021

ЗАПОВЕД ЕФИКА 960 ЕК 13.02.2024

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com