Последно актуализирана: 20.05.2024 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

МАГМА ТРИПЪЛ

ФОЗЕТИЛ-АЛУМИНИЙ + ФОЛПЕТ + СИМОКСАНИЛ

500г/кг + 250г/кг +40г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МАГМА ТРИПЪЛ |

  • Зап. за разр. №: РД 11-47/11.01.2019 г.
  • Разр. №: 01651-1/23.01.2019 г.
  • Притежател на разрешението: Индустриас Афраза С.А., Испания
  • Формулация: намокрим прах (ВП)
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид със системно и несистемно действие
  • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

    Лозя (винени и десертни сортове) - Мана – 90-300г/дка

  • Карантинен срок (дни): 28
 

заповед магма трипъл 11.01.2019

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com