Последно актуализирана: 28.10.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

КЕЛВИН УЛТРА

НИКОСУЛФУРОН

40г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КЕЛВИН УЛТРА |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2628/ 17.12.2019 г.
 • Разр. №: 01548-1/05.02.2018 г.
 • Валидно до: 11.11.2023 г.
 • Притежател на разрешението: ИСК Биосайънс С.А., Белгия
 • Формулация: маслена дисперсия (ОД)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни, в т.ч. балур и пирей и някои широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели- 100-150мл/дка
  Царевица - Балур - 150 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
  Продуктът е идентичен на Самсон 4 ОД, Форнет 4 ОД, Нишин 4 ОД, Даичи 4 ОД с Разр. № 01030-6/20.07.2017 г.
 

заповед келвин ултра 18.01.2018 заповед Келвин Ултра 17.12.2019

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com