Последно актуализирана: 29.01.2021 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ОСОРНО СК

МЕЗОТРИОН

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ОСОРНО СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-126/18.01.2018 г.
 • Разр. №: 01549-1/05.02.2018 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Глобахем Н.В., Белгия
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица за фураж и зърно - 75-150мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
  Продуктът е идентичен на Темза СК с Разр. № 01494-2/01.03.2018 г.
 

msds заповед осорно ск 18.01.2018

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com