Последно актуализирана: 20.10.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

КИВИ ЕКСТРА 6 ОД

НИКОСУЛФУРОН

60г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КИВИ ЕКСТРА 6 ОД |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1742/29.08.2018 г.
 • Разр. №: 01617-1/13.09.2018 г.
 • Валидно до: 28.11.2023 г.
 • Притежател на разрешението: ИСК Биосайънс С.А., Белгия
 • Формулация: маслена дисперсия (ОД)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни, в т.ч. балур и пирей и някои широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 50-75мл/дка; или двукратно 50мл/дка + 25мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
  Продуктът е идентичен на Мистрал Екстра 6 ОД, Самсон Екстра 6 ОД, Форнет Екстра 6 ОД, Нишин Екстра 6 ОД, Пампа Премиум 6 ОД, Даичи Екстра 6 ОД с Разр. № 01101-4/03.08.2015 г.
 

ЗАПОВЕД КИВИ ЕКСТРА 6 ОД 29.08.2018

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com