Последно актуализирана: 28.10.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

РИНИДИ ВГ

ДИКАМБА + НИКОСУЛФУРОН + РИМСУЛФУРОН

550г/кг + 92г/кг + 23г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
РИНИДИ ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2637/ 17.12.2019 г.
 • Разр. №: 01584-1/05.06.2018 г.
 • Валидно до: 31.12.2021 г.
 • Притежател на разрешението: Шарда Юръп Б.В.Б.А., Белгия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора профеционална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 44г/дка + 0,1% нейонен адювант
  Да не се използва при сладка царевица и царевица за семепроизводство!

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

msds ЗАПОВЕД РИНИДИ ВГ 30.05.2018 заповед Риниди 17.12.2019

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com