Последно актуализирана: 01.06.2021 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

ЦИКЛО Р ЛИКИДО

МЕТАЛАКСИЛ + МЕДЕН ОКСИХЛОРИД

45г/л + 237,7г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЦИКЛО Р ЛИКИДО |

 • Зап. за разр. №: РД 11-704/19.04.2018 г.
 • Разр. №: 01580-1/15.05.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Индустриас Афраза С.А., Испания
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: комбиниран фунгицид с контактно предпазно, и системно лечебно и предпазно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Домати (оранжерийно производство) - Картофена мана – 240-400мл/дка
  Ягоди (оранжерийно производство) - Фитофторно гниене –300-400мл/дка
  Марули (полско производство) - Мана –300-400мл/дка
  Лозя - Мана – 240-400мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 21 дни за марули; 28 дни за домати; 40 дни за ягоди; 56 дни за лозя;
 

ЗАПОВЕД Цикло Р Ликидо 19.04.2018

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com