Последно актуализирана: 29.01.2021 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

КИДЕКА

МЕЗОТРИОН

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КИДЕКА |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2129/19.10.2017 г.
 • Разр. №: 01509-1/01.11.2017 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Нюфарм САС, Франция
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни плевели и житни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 75-150мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

етикет mSDS ЗАПОВЕД КИДЕКА 19.10.2017

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com