Последно актуализирана: 15.07.2024 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ЛУМАКС 312

S-МЕТОЛАХЛОР + ТЕРБУТИЛАЗИН + МЕЗОТРИОН

312.5г/л + 187.5г/л + 37.5г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЛУМАКС 312 |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2684/11.11.2021 г.
  Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №: РД 11-355/13.02.2024 г.Гратисен период за продажба и разпространение до: 23.07.2024 г.
 • Разр. №: 01514-1/01.11.2017 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: суспо-емулсия (СЕ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица -300-400мл/дка, внесен от "сухо семе" до "четвърти разтворен лист" (едно приложение на всеки три години върху една и съща обработваема площ)
  Забележка: Да не се прилага при сладка царевица

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

ЗАПОВЕД ЛУМАКС 312 19.10.2017

ЗАПОВЕД ЛУМАКС 312 22.10.2018

заповед Лумакс 312 17.08.2020

заповед Лумакс 312 11.11.2021

ЗАПОВЕД ЛУМАКС 312 13.02.2024

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com