Последно актуализирана: 15.07.2024 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

ПРИАКСОР ЕК

ПИРАКЛОСТРОБИН + ФЛУКСАПИРОКСАД

150г/л + 75г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ПРИАКСОР ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-203/24.01.2019 г.
 • Разр. №: 01513-1/01.11.2017 г.
 • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: системен фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница (зимна, пролетна, твърда), Спелта, Тритикале - Брашнеста мана, Септориози, Ръжди – 50-100мл/дка
  Ечемик (зимен и пролетен) - Брашнеста мана, Мрежести петна, Листен пригор, Листна ръжда – 50-100мл/дка
  Ръж - Брашнеста мана, Ръжди, Листен пригор – 50-100мл/дка
  Овес - Брашнеста мана, Ръжди – 50-100мл/дка
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Пшеница (зимна, пролетна, твърда), Спелта, Тритикале - Жълто-кафяви петна, Снежна плесен – 50-100мл/дка
  Ечемик (зимен и пролетен) - Рамулария/ Листни петна – 50-100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 35
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед приаксор ек 19.10.2017

заповед приаксор ек 24.01.2019

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com