Последно актуализирана: 20.05.2024 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ПАРАЛЕЛНА ТЪРГОВИЯ

Продукти за растителна защита, разрешени за паралелна търговия в България

ИКУЕЙШЪН ПРО *(Прекратен продукт)

СИМОКСАНИЛ + ФАМОКСАДОН

300г/кг + 225г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ИКУЕЙШЪН ПРО *(Прекратен продукт) | 400 г

400 г

ИКУЕЙШЪН ПРО *(Прекратен продукт) | 40 г

40 г

ИКУЕЙШЪН ПРО *(Прекратен продукт) | 20 г

20 г

ИКУЕЙШЪН ПРО *(Прекратен продукт) | 4 г

4 г

ИКУЕЙШЪН ПРО *(Прекратен продукт) | 2 г

2 г

 • Функция: Фунгицид
 • Референтен продукт: ИКУЕЙШЪН ПРО
 • Произход: Испания
 • Заповед за разрешаване на паралелна търговия №: РД 11-2155/31.10.2019 г.
  Заповед за отнемане на разрешението за паралелна търговия №: РД 11-2960/09.12.2021 г.
  Гратисен период за продажба и разпространение до: 16.09.2022 г.
 • Разр. №: 01499-1/07.09.2017 г.
 • Притежател на разрешението: Агропал ООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с локално-системно предпазно, лечебно и изкореняващо действие, и контактно предпазно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана – 0.04% (40г/дка)
  Домати, Картофи - Картофена мана – 40г/дка
  Краставици - Мана – 40г/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за домати; 7 за краставици; 14 за картофи; 28 за лозя
 

ЕТИКЕТ MSDS

ЗАПОВЕД ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПАРАЛЕЛНА ТЪРГОВИЯ НА икуейшън про 10.08.2017

заповед Икуейшън про 31.10.2019

Заповед за отнемане на разрешението за паралелна търговия на ИКУЕЙШЪН ПРо 09.12.2021

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com