Последно актуализирана: 29.01.2021 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

КАБАДЕКС ЕКСТРА

МЕЗОТРИОН + ФЛОРАСУЛАМ

267г/л + 16.7г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КАБАДЕКС ЕКСТРА |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1710/16.08.2017 г.
 • Разр. №: 01495/30.08.2017 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Дау Агросайънсис Експорт С.А.С., Франция
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица (за зърно и силаж) - След сеитба, преди поникване - 45мл/дка; Вегетационно - 30мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

ЕТИКЕТ MSDS заповед кабадекс Екстра 16.08.2017

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com