Последно актуализирана: 29.01.2021 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

КАЛИСТО ПЛЮС

МЕЗОТРИОН + ДИКАМБА

50г/л + 120г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КАЛИСТО ПЛЮС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2638/ 17.12.2019 г.
 • Разр. №: 01487-2/09.10.2018 г.
 • Валидно до: 31.12.2021 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 200мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

заповед калисто плюс 07.06.2017

заповед калисто плюс 28.09.2018

заповед Калисто Плюс 17.12.2019

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com