Последно актуализирана: 29.01.2021 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ЕВОЛИЯ

МЕЗОТРИОН

500г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЕВОЛИЯ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1197/07.06.2017 г.
 • Разр. №: 01484-1/27.06.2017 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Сладка царевица - 15г/дка
  Царевица за фураж, зърно и семепроизводство - 30г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

заповед еволия 07.06.2017

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com