Последно актуализирана: 21.01.2021 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

КАСПЪР 55 ВГ

ДИКАМБА + ПРОСУЛФУРОН

500г/кг + 50г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КАСПЪР 55 ВГ | 1 кг

1 кг

 • Зап. за разр. №: РД 12-33/26.04.2010 г.
 • Разр. №: 01089/12.05.2010 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Синджента, Швейцария
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и някои многогодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица за зърно, Царевица за силаж - 30г/дка

 • Карантинен срок (дни): 14 дни за силажната царевица
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КЛИОФАР 600 СЛ

КЛОПИРАЛИД

600г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КЛИОФАР 600 СЛ | 1 л

1 л

КЛИОФАР 600 СЛ | 25 мл

25 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-791/22.04.2019 г.
 • Разр. №: 01441-2/25.07.2018 г.
 • Валидно до: 30.04.2021 г.
 • Притежател на разрешението: Ариста Лайфсайънс Бенелюкс СПРЛ, Белгия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с ограничен брой едногодишни широколистни плевели и паламида
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зеле, Карфиол, Лук, Захарно и кръмно цвекло, Маслодайна рапица, Ряпа - 25мл/дка
  Пшеница, Ечемик, Овес, Ръж, Царевица за зърно - 17мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 42 за захарно и кръмно цвекло; за останалите не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КОСМИК

ГЛИФОЗАТ

360г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КОСМИК | 1 л

1 л

КОСМИК | 500 мл

500 мл

КОСМИК | 200 мл

200 мл

КОСМИК | 100 мл

100 мл

 • Зап. за разр. №: РД 09-719/29.12.2005 г.
 • Разр. №: 0323/09.01.2006 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Ариста Лайфсайънсис
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Овощни, Лозя - 400-1200мл/дка Ж.п. линии - 1200мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 30
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КСАНАДУ ВГ

метсулфурон + бенсулфурон

40 г/кг + 500 г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КСАНАДУ ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-49/ 06.01.2021 г.
 • Разр. №: 01812-1/ 05.02.2020 г.
 • Валидно до: 31.10.2023 г.
 • Притежател на разрешението: ЮПЛ Холдингс Кооператив Ю.А., Нидерландия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: хербицид със системно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зимни и пролетни зърнено-житни култури: Пшеница, Ечемик, Тритикале, Ръж - Широколистни плевели - 10 г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЛАУДИС ВГ

ТЕМБОТРИОН

200г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЛАУДИС ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1525/ 02.07.2020 г.
 • Разр. №: 01177-1/05.03.2013 г.
 • Валидно до: 30.04.2025г.
 • Притежател на разрешението: Байер България, ЕООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, вклключително семена и коренища
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - за зърно, силаж и фураж, Сладка царевица - Едногодишни житни и широколистни плевели - 37,5-50 г/дка (При интервал между приложенията 7-14 дни - 25 г/дка)
  *Продуктът се използва с адювант Актироб Б или Меро

 • Карантинен срок (дни): -
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЛАУДИС ОД

ТЕМБОТРИОН

44г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЛАУДИС ОД | 5 л

5 л

ЛАУДИС ОД | 1 л

1 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-1526/ 02.07.2020 г.
 • Разр. №: 0581-4/31.07.2012 г.
 • Валидно до: 30.04.2025г.
 • Притежател на разрешението: Байер България, ЕООД
 • Формулация: маслена дисперсия (ОД)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, вклключително семена и коренища
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица, Сладка царевица - Едногодишни житни и широколистни плевели - 170-225 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): -
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЛЕНТАГРАН ВП

ПИРИДАТ

450г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЛЕНТАГРАН ВП | 1 кг

1 кг

ЛЕНТАГРАН ВП |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1249/13.10.2011 г.
 • Разр. №: 01141-1/21.10.2011 г.
 • Валидно до: 13.10.2021 г.
 • Притежател на разрешението: Белхим Кроп Протекшън, Белгия
 • Формулация: водонамокрим прах (ВП)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, контактен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зеле - главесто - бяло, червено, савойско, Карфиол, Броколи, Къдраво зеле, Брюкселско зеле, Праз - 200г/дка

 • Карантинен срок (дни): 42 за зелеви; 28 за праз
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

МАГНЕТО ТОП 464 СЛ

2,4 Д + ДИКАМБА

344г/л + 120г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МАГНЕТО ТОП 464 СЛ |

МАГНЕТО ТОП 464 СЛ |

МАГНЕТО ТОП 464 СЛ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-438/27.02.2019 г.
 • Разр. №: 01691-1/14.03.2019
 • Валидно до: 31.12.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Нюфарм ГмбХ&Ко.КГ, Австрия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: комбиниран листен, систе­мен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зимна пшеница, Зимен ечемик - 80-100мл/дка
  Царевица за зърно, Царевица за силаж - 80-100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

МЕРЛИН ФЛЕКС 480 СК

ИЗОКСАФЛУТОЛ

240г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МЕРЛИН ФЛЕКС 480 СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2622/01.12.2017 г.
 • Разр. №: 01127-2/20.12.2017 г.
 • Валидно до: 09.05.2021 г.
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица за зърно, Царевица за силаж - 42мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
  Съдържа АНТИДОТ (240г/л ципросулфамид)
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

МИСТРАЛ ПЛЮС

ДИКАМБА + НИКОСУЛФУРОН

220г/л + 50г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МИСТРАЛ ПЛЮС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-58/14.01.2019 г.
 • Разр. №: 01655-1/23.01.2019 г.
 • Валидно до: 31.12.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: маслена дисперсия (ОД)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица (за зърно и фураж) - еднократно 80мл/дка, при почви със съдържание на глина < 10%
  Царевица (за зърно и фураж) - еднократно 120мл/дка, при почви със съдържание на глина > 10%
  Царевица (за зърно и фураж) - двуктарно 60+60мл/дка или 80+40мл/дка (120мл/дка), при почви със съдържание на глина > 10%

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

МУСТАНГ 306.25 СК

2,4 Д естер + ФЛОРАСУЛАМ

300г/л + 6.25г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МУСТАНГ 306.25 СК |

 • Зап. за разр. №: РД 09-664/ 09.12.2004г.
 • Разр. №: 0156/05.01.2005 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Дау Агросайънсис, САЩ
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели, в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 40мл/дка или 60мл/дка Пшеница - 60-80 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 65
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ОКСО 337 ЕК

БРОМОКСИНИЛ-ОКТАНОАТ + ТЕМБОТРИОН

262г/л + 50г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ОКСО 337 ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1747/22.08.2019 г.
  Заповед за отнемане на разрешението за пускане на пазара №: РД 11-3054/ 22.12.2020 г.
 • Разр. №: 01456-1/17.11.2016 г.
 • Валидно до: 14.09.2021 г. (гратисен период за продажба и разпространение)
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: Селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели.
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица, Сладка царевица - 100мл/дка + 100мл/дка прилепител Меро или двукратно 75мл/дка + 100мл/дка прилепител Меро (общо 150мл/дка продукт)

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
  Съдържа АНТИДОТ (25г/л изоксадифен-етил)
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ОПТИКА ТРИО

ДИХЛОРПРОП-П + МЦПА + МЦПП-П

310г/л + 160г/л + 130г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ОПТИКА ТРИО |

ОПТИКА ТРИО |

 • Зап. за разр. №: xx
 • Разр. №: 0548/30.01.2009 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Нюфарм, Австрия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: листен, селективен, системен
  хербицид, предназначен за борба с едногодишни и многогодишни, широколистни плевели, слабочувствителни към други хормоноподобни хербициди
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик - 150-200 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ПАНТЕРА 40 ЕК

КВИЗАЛОФОП-П-ТЕФУРИЛ

40г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ПАНТЕРА 40 ЕК | 5 л

5 л

ПАНТЕРА 40 ЕК | 200 мл

200 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-2659/ 25.11.2020 г.
 • Разр. №: № 01071-5/ 02.12.2020 г.
 • Валидно до: 30.11.2022 г.
 • Притежател на разрешението: ЮПЛ Холдингс Кооператив Ю.А.; Нидерлания
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба със самосевки от житни култури, едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч балур от коренища
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зимна маслодайна рапица - Срещу едногодишни житни плевели и самосевки от житни култури - 80мл/дка
  Захарно цвекло - Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели – 150-225мл/дка
  Слънчоглед - Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели – 150-175мл/дка
  Соя - Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели – 150мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 60
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ПАСИФИКА ВГ + БИОПАУЪР *(Прекратен продукт)

ЙОДОСУЛФУРОН + МЕЗОСУЛФУРОН

10г/кг + 30г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ПАСИФИКА ВГ + БИОПАУЪР *(Прекратен продукт) |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2616/01.12.2017 г.
  Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №: РД 11-782/19.04.2019 г.
 • Разр. №: 0578-3/20.12.2017 г.
 • Валидно до: 19.07.2019 г. (гратисен период за продажба и разпространение)
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели, в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - 35г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
  Съдържа АНТИДОТ (90г/кг)
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com