Последно актуализирана: 19.10.2021 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК

S-МЕТОЛАХЛОР

960г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК | 1 л

1 л

ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК | 250 мл

250 мл

ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК | 100 мл

100 мл

 • Функция: Хербицид
 • Референтен продукт: ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК
 • Произход: Италия
 • Заповед за разрешаване на паралелна търговия №: РД 11-1670/28.08.2018 г.
 • Разр. №: 01625-1/13.09.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Агропал ООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен хербицид за борба с едногодишни житни, в т.ч. балур от семе и някои широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Домати, Пипер, Моркови, Лук І,ІІ,ІІІ год. - 120мл/дка Царевица, Слънчоглед, Соя, Захарно цвекло, Тютюн, Памук, Картофи, Фасул, Люцерна, Сорго - 150мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕКИП ОД

ФОРАМСУЛФУРОН

22.5г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЕКИП ОД | 5 л

5 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-1937/02.10.2018 г.
 • Разр. №: 01087-2/29.04.2014 г.
 • Притежател на разрешението: Байер Кропсайанс, Германия
 • Формулация: маслена дисперсия (ОД)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели и балур
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 200-250мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
  Съдържа АНТИДОТ (22.5г/л изоксадифен-етил)
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕКОПАРТ ТУРБО

ПИРАФЛУФЕН-ЕТИЛ

26,5г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЕКОПАРТ ТУРБО |

 • Зап. за разр. №: РД 11-398/16.03.2016 г.
 • Разр. №: 01387-1/25.03.2016 г.
 • Притежател на разрешението: Ничино Юръп Ко., Обединено кралство
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, контактен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни плевели; десикант
 • Друга функция: Десикант
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя, ябълки, круши, дюли, мушмули, японска мушмула, праскови, нектарини, кайсии, сливи, череши, лешници - 80мл/дка Лозя, ябълки, круши, дюли, мушмули, японска мушмула, праскови, нектарини, кайсии, сливи, череши, лешници - 25-30мл/дка при приложение с глифозатсъдържащи хербициди Свободни площи, ж.п. линии, канални диги, сухи канавки - 25-30 мл/дка - срещу широколистни плевели, коренови издънки (самостоятелно или в комбинация с глифозат съдържащи хербициди) Картофи - 80мл/дка (за десикация)

 • Карантинен срок (дни): 3 за картофи; 7 за череши; 20 за лешници; 30 за останалите
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕКСПРЕС 50 СГ

ТРИБЕНУРОН-МЕТИЛ

500г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЕКСПРЕС 50 СГ | 100 г

100 г

 • Зап. за разр. №: РД 11-1268/04.07.2019 г.
 • Разр. №: 0567-2/12.03.2018 г.
 • Притежател на разрешението: ФМС Агро България ЕООД
 • Формулация: Вододиспергируеми гранули (СГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Слънчогледови хибриди, устойчиви на Експрес 50 СГ - 4г/дка

 • Карантинен срок (дни): 30
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЕЛУМИС ОД

МЕЗОТРИОН + НИКОСУЛФУРОН

75г/л + 30г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЕЛУМИС ОД | 5 л

5 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-1933/23.08.2021 г.
 • Разр. №: 01151-3/14.09.2021 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: маслена дисперсия (ОД)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни широколистни и житни плевели, в т.ч. балур от семена и коренища
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - Еднократно - 130-200мл/дка; Двукратно - 100+70мл/дка или 130+70мл/дка
  Забележка: Да не се прилага при сладка царвевица

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЗЕНКОР 600 СК

МЕТРИБУЗИН

600г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЗЕНКОР 600 СК | 1 л

1 л

ЗЕНКОР 600 СК | 100 мл

100 мл

ЗЕНКОР 600 СК | 50 мл

50 мл

ЗЕНКОР 600 СК | 20 мл

20 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-11-1967/ 25.08.2020 г.
 • Разр. №: 01253-2/21.01.2016 г.
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни и някои житни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - След засаждане преди поникване – 75-90мл/дка; След поникване – 45-60мл/дка; Преди поникване – 60 мл/дка + След поникване – 30 мл/дка
  Домати (полско производство) - След сеитба преди поникване или вегетационно – във фаза 2-4 същински лист и след оформянето на лехите и тировете или 20 дни след разсаждане и добро вкореняване (3-4 същински лист – 46мл/дка
  Аспержи - Почвено преди поникване или след прибиране на реколтата - 90мл/дка
  Моркови (полско производство) - Вегетационно - 35мл/дка (еднократно или разделяне на дозата на две приложения без да се надвишава максималната доза/сезон)
  Моркови за семепроизводство - Почвено преди поникване - 76мл/дка
  Люцерна за семепроизводство - Почвено преди поникване - 90мл/дка
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Соя - Почвено преди поникване - 35мл/дка
  Моркови (полско производство) - Вегетационно (втори същински лист) - 60мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 7 дни за аспержи; 30 за домати; 42 за моркови (при доза на приложение 35мл/дка/сезон); 60 за картофи, соя, моркови (при доза на приложение 60мл/дка - разрешена минимална употреба);
  за моркови и люцерна за семепроизводство - не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КАМЕО МАКС, (бивш) ГРАНСТАР СУПЕР 50 СГ

ТИФЕНСУЛФУРОН-МЕТИЛ + ТРИБЕНУРОН-МЕТИЛ

250г/кг + 250г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КАМЕО МАКС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2507/ 04.11.2020 г.
 • Разр. №: 01142-3/12.03.2018 г.
 • Притежател на разрешението: ФМС Агро България ЕООД
 • Формулация: Вододиспергируеми гранули (СГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни, в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобни хербициди плевели, и паламида
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик - 4г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КАСПЪР 55 ВГ

ДИКАМБА + ПРОСУЛФУРОН

500г/кг + 50г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КАСПЪР 55 ВГ | 1 кг

1 кг

 • Зап. за разр. №: РД 12-33/26.04.2010 г.
 • Разр. №: 01089/12.05.2010 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента, Швейцария
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и някои многогодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица за зърно, Царевица за силаж - 30г/дка

 • Карантинен срок (дни): 14 дни за силажната царевица
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КЛИОФАР 600 СЛ

КЛОПИРАЛИД

600г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КЛИОФАР 600 СЛ | 1 л

1 л

КЛИОФАР 600 СЛ | 25 мл

25 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-791/22.04.2019 г.
 • Разр. №: 01441-2/25.07.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Ариста Лайфсайънс Бенелюкс СПРЛ, Белгия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с ограничен брой едногодишни широколистни плевели и паламида
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зеле, Карфиол, Лук, Захарно и кръмно цвекло, Маслодайна рапица, Ряпа - 25мл/дка
  Пшеница, Ечемик, Овес, Ръж, Царевица за зърно - 17мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 42 за захарно и кръмно цвекло; за останалите не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КОСМИК

ГЛИФОЗАТ

360г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КОСМИК | 1 л

1 л

КОСМИК | 500 мл

500 мл

КОСМИК | 200 мл

200 мл

КОСМИК | 100 мл

100 мл

 • Зап. за разр. №: РД 09-719/29.12.2005 г.
 • Разр. №: 0323/09.01.2006 г.
 • Притежател на разрешението: Ариста Лайфсайънсис
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Овощни, Лозя - 400-1200мл/дка Ж.п. линии - 1200мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 30
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

КСАНАДУ ВГ

МЕТСУЛФУРОН + БЕНСУЛФУРОН

40г/кг + 500г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КСАНАДУ ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-49/06.01.2021 г.
 • Разр. №: 01812-1/05.02.2020 г.
 • Притежател на разрешението: ЮПЛ Холдингс Кооператив Ю.А., Нидерландия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: хербицид със системно действие срещу широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зимни и пролетни зърнено-житни култури: Пшеница, Ечемик, Тритикале, Ръж - 10г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЛАУДИС ОД

ТЕМБОТРИОН

44г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЛАУДИС ОД | 5 л

5 л

ЛАУДИС ОД | 1 л

1 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-1526/ 02.07.2020 г.
 • Разр. №: 0581-4/31.07.2012 г.
 • Притежател на разрешението: Байер България, ЕООД
 • Формулация: маслена дисперсия (ОД)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, вклключително семена и коренища
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица, Сладка царевица - Едногодишни житни и широколистни плевели - 170-225 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): -
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

ЛЕНТАГРАН ВП

ПИРИДАТ

450г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЛЕНТАГРАН ВП | 1 кг

1 кг

ЛЕНТАГРАН ВП |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1558/07.07.2021 г.
 • Разр. №: 01141-2/15.07.2021 г.
 • Притежател на разрешението: Белхим Кроп Протекшън Н.В./С.А., Белгия
 • Формулация: водонамокрим прах (ВП)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, вегетационен хербицид с несистемно действие за борба с едногодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зеле (с изключение на къдраво зеле и брюкселско зеле), Карфиол, Броколи - 200г/дка
  Праз - 200г/дка
  Люцерна - срещу обикновен щир, татул, едногодишна живолина - 200г/дка
  Сладка царевица - 200г/дка
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Тютюн - 100г/дка (еднократно третиране) или 50г/дка (двукратно третиране)
  Артишок - 100г/дка
  Леща - 100г/дка (двукратно третиране) или 75г/дка + 50г/дка + 50г/дка (трикратно третиране)
  Люцерна - срещу едногодишни широколистни плевели - 75г/дка + 50г/дка + 50г/дка (трикратно третиране)
  Сладка царевица - 75г/дка + 50г/дка + 50г/дка (трикратно третиране)
  Аспержи - 100г/дка (двукратно третиране) или 75г/дка + 50г/дка + 50г/дка (трикратно третиране)
  Броколи, Карфиол, Нахут, Зеле (с изключение на брюкселско зеле и къдраво зеле), Алабаш, Праз, Лук, Шалот - 200г/дка (еднократно третиране) или 75г/дка + 50г/дка + 50г/дка (трикратно третиране)
  Детелина - 100г/дка (двукратно третиране) или 75г/дка + 50г/дка + 50г/дка (трикратно третиране)
  Чесън - 200г/дка
  Грах - 50г/дка (двукратно третиране) или 75г/дка + 50г/дка + 50г/дка (трикратно третиране)
  Мак - 100г/дка (двукратно третиране) или 75г/дка + 50г/дка + 50г/дка (трикратно третиране)

 • Карантинен срок (дни): 21 дни за чесън, лук, шалот; 28 дни за праз, люцерна, детелина, тюттюн ; 42 дни за зеле (с изключение на брюкселско зеле и къдраво зеле), броколи, алабаш; 45 дни за леща, грах, нахут; 49 дни за карфиол; 78 дни за артишок; 90 дни за мак; за сладка царевица и аспержи – не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

МАГНЕТО ТОП 464 СЛ

2,4 Д + ДИКАМБА

344г/л + 120г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МАГНЕТО ТОП 464 СЛ | 1 л

1 л

МАГНЕТО ТОП 464 СЛ | 100 мл

100 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-438/27.02.2019 г.
 • Разр. №: 01691-1/14.03.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Нюфарм ГмбХ&Ко.КГ, Австрия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: комбиниран листен, систе­мен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зимна пшеница, Зимен ечемик - 80-100мл/дка
  Царевица за зърно, Царевица за силаж - 80-100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 

МЕРЛИН ФЛЕКС 480 СК

ИЗОКСАФЛУТОЛ

240г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МЕРЛИН ФЛЕКС 480 СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2622/01.12.2017 г.
 • Разр. №: 01127-2/20.12.2017 г.
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица за зърно, Царевица за силаж - 42мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
  Съдържа АНТИДОТ (240г/л ципросулфамид)
 • Предлага се от Агропал ООД
Още информация
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com