Последно актуализирана: 25.06.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

РЕЗУЛТАТ

от търсенето на МЕТАЛАКСИЛ

страница 1 от 1

АКСАНИТ-CU ВП [ФУНГИЦИДИ]

АПРОН XL 350 EС [ФУНГИЦИДИ] Предлага се от Агропал ООД

АРМЕТИЛ М [ФУНГИЦИДИ] Предлага се от Агропал ООД

АРМЕТИЛ-С ВП [ФУНГИЦИДИ] Предлага се от Агропал ООД

БЕФЛЕКС [ХЕРБИЦИДИ]

МАКСИМ XL 035 ФС [ФУНГИЦИДИ]

РЕДИГО М [ФУНГИЦИДИ]

РИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ [ПАРАЛЕЛНА ТЪРГОВИЯ] Предлага се от Агропал ООД

РИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ [ФУНГИЦИДИ] Предлага се от Агропал ООД

РИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ [ФУНГИЦИДИ] Предлага се от Агропал ООД

РИДОМИЛ ГОЛД Р ВГ [ФУНГИЦИДИ] Предлага се от Агропал ООД

СУЛКОГАН 300 СК [ХЕРБИЦИДИ]

ЦИКЛО Р ЛИКИДО [ФУНГИЦИДИ]

страница 1 от 1
 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com