Последно актуализирана: 08.02.2018 г.

ДЕСИКАНТИ И ДЕФОЛИАНТИ

Продукти за изсушаване (десиканти) и за обезлистване (дефолианти) на растенията

ВЕЗУВИЙ, ГЛИФОМЕГА, БАЛЕАГЛИФО, КИЛЛЪР 360

ГЛИФОЗАТ

360г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ВЕЗУВИЙ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-292/08.02.2017 г.
  Заповед за отнемане на разрешението за пускане на пазара №:
  РД 11-127/18.01.2018 г.
 • Разр. №: 01404-2/06.03.2017 г.
 • Валидно до: / Гратисен период за изтегляне от пазара, съхранение и обезвреждане на наличните количества от продукта най-късно до: 18.04.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Вентура Агросайънс, Великобритания
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели; десикант
 • Друга функция: Хербицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Памук, Тютюн - 300мл/дка; Пшеница, Ечемик - 400 мл/дка (срещу плевели и като десикант)
  Овощни, Лозя, Стърнища, Канали - 400-1000мл/дка
  Топола, Орех-над 3г., Смърч - над 2 г. - 500мл/дка
  Ж.п. линии - 1000мл/дка
  Пасища - Срещу Орлова папрат - 1000мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 14 дни за пшеница, ечемик, 10 дни за пасища, 7 дни за всички останали култури
 

етикет msds

заповед везувий 22.04.2016

Заповед везувий 08.02.2017

заповед Везувий 18.01.2018

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com