Последно актуализирана: 08.07.2021 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

АРИГО ВГ

МЕЗОТРИОН + НИКОСУЛФУРОН + РИМСУЛФУРОН

360г/кг + 120г/кг + 30г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АРИГО ВГ |

  • Зап. за разр. №: РД 11-2015/20.10.2016 г.
  • Разр. №: 01455-1/17.11.2016 г.
  • Притежател на разрешението: ДюПон България ЕООД
  • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
  • Категория на употреба: втора профеционална
  • Механизъм и спектър на действие: Селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели
  • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

    Царевица (за зърно и силаж) - 33г/дка

  • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

етикет msds

заповед Ариго вг 20.10.2016

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com