Последно актуализирана: 29.05.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

СИРТАКИ

КЛОМАЗОН

360г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
СИРТАКИ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1229/27.06.2019 г.
 • Разр. №: 01449-1/20.09.2016 г.
 • Валидно до: 31.10.2020 г.
 • Притежател на разрешението: СИПКАМ ОКСОН С.п.А, Италия
 • Формулация: суспензия капсули (КС)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - След сеитба, преди поникване - 25-30мл/дка
  Ориз (засят на сухо) - След сеитба, преди поникване или рано след поникване – 30-50мл/дка
  Ориз (засят във вода) - Преди сеитба или рано след поникване – 30-50мл/дка
  Тютюн - След разсаждане в редовете (до 2-4 дни след разсаждане, като третирането да се локализира в редовете на културата) – 40-50мл/дка
  Соя - След сеитба, преди поникване – 30-40мл/дка; или рано след поникване – 30мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

етикет msds

заповед сиртаки 14.09.2016

  заповед Сиртаки 27.06.2019  

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com