Последно актуализирана: 25.09.2018 г.

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ЦИКЛОП

КЛОДИНАФОП-ПРОПАРГИЛ

95г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЦИКЛОП | 100 мл

100 мл

ЦИКЛОП |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1709/14.09.2016 г.
 • Разр. №: 01450-1/20.09.2016 г.
 • Валидно до: 30.04.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Индустриас Афраза, С.А. Испания
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни плевели, в т.ч. див овес
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница (мека и твърда) - 63мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
  Съдържа АНТИДОТ (25г/л клоквинтоцет-мексил)
 • Предлага се от Агропал ООД
 

етикет заповед циклоп 14.09.2016

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com