Последно актуализирана: 19.01.2018 г.

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

БУГУИС

КЛОДИНАФОП-ПРОПАРГИЛ + КЛОКВИНТОЦЕТ-МЕКСИЛ (антидот)

95г/л + 25г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БУГУИС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1711/14.09.2016 г.
 • Разр. №: 01451-1/20.09.2016 г.
 • Валидно до: 30.04.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Проплан Плант Протекшън Ко. С.Л., Испания
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни плевели, в т.ч. див овес
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница (мека и твърда) - 63мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

етикет заповед бугуис 14.09.2016

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com