Последно актуализирана: 20.04.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ДЕСИКАНТИ И ДЕФОЛИАНТИ

Продукти за изсушаване (десиканти) и за обезлистване (дефолианти) на растенията

МИШЪН 200 СЛ

ДИКВАТ

200г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МИШЪН 200 СЛ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1060/19.06.2018 г. Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №:
  РД 11-490/11.03.2019 г.
 • Разр. №: 01416-1/07.06.2016 г.
 • Валидно до: 04.09.2019 г. (гратисен период за продажба и разпространение)
 • Притежател на разрешението: Юнайтед Фосфоръс Лимитед, Великобритания
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, контактен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели; десикант
 • Друга функция: Хербицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - 400мл/дка (за десикация)Люцерна (семепроизводство) - 300-350мл/дка (за десикация)
  Ябълки, Круши, Дюли, Праскови, Кайсии, Череши, Вишни, Сливи, Бадеми, Лешници, Фисташка, Кестени, Орехи, Маслини (за зехтин), Лозя - 330-500мл/дка
  Люцерна, Детелина - срещу кускута - 200-250мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 10 за картофи; за люцерна - не се изисква
 

заповед мишън 200 сл 31.05.2016

заповед Мишън 200 СЛ 19.06.2018

заповед Мишън 200 СЛ 11.03.2019

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com