Последно актуализирана: 18.03.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ (различни от ЕО торовете)
Продукти които снабдяват растенията с хранителни вещества

АЗУРО NPK 21-21-21+МЕ

 
  • Вид тор: НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МИКРОЕЛЕМЕНТИ
  • Удостоверение за регистрация №: 2002 г.
  • Производител: Нутри, Белгия
  • Състав: NPK 21:21:21 + микроелементи - Бор (B) - 0.01%; Желязо (Fе) - 0.04%; Манган (Mn) - 0.02%; Мед (Cu) - 0.01%; Молибден (Mo) - 0.001%; Цинк (Zn) - 0.02%
  • Действие: Повишава добива при твърда и мека пшеница
  • Приложение: Листно при: Пшеница (твърда и мека) - 500 г/дка, с 30 л/дка работен разтвор, във фаза братене на културата

 

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com