Последно актуализирана: 19.09.2017 г.

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ (различни от ЕО торовете)
Продукти които снабдяват растенията с хранителни вещества

АЗУРО NPK 21-21-21+МЕ

 
  • Вид тор: НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МИКРОЕЛЕМЕНТИ
  • Удостоверение за регистрация №: 2002 г.
  • Производител: Нутри, Белгия
  • Състав: NPK-21:21:21 + микроелементи - B-0.01 %; Fе-0.04 %; Mn-0.02 %; Cu-0.01 %; Mo-0.001 %; Zn-0.02 %
  • Действие: За повишаване добива при твърда и мека пшеница
  • Приложение: Листно при: Пшеница (твърда и мека) - 500 г/дка, с 30 л/дка работен разтвор, във фаза братене на културата

 

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com