Последно актуализирана: 12.12.2018 г.

ЕО ТОРОВЕ

ЕО ТОРОВЕ (отговарят на изискванията на Регламент 2003/2003)
Продукти които снабдяват растенията с хранителни вещества

КРИСТАЛОН БЯЛ (13-5-26)

КРИСТАЛОН БЯЛ (13-5-26) | 25 кг

25 кг

КРИСТАЛОН БЯЛ (13-5-26) | 2 кг

2 кг

КРИСТАЛОН БЯЛ (13-5-26) | 200 г

200 г

  • Вид тор: ЕО тор за листно подхранване и фертигация
  • Производител: Yara Vlaardingen B.V.
  • Състав: Азот /N/ - 13 %; Амониев азот - 6 %; Нитратен азот - 7 %; Фосфор /P₂O₅/ - 5 %; Калий /K₂O/ - 26 %; Магнезий /MgO/ - 3%; Сяра /SO₃/ - 22.5 %; Бор - 0.025 %; Желязо - 0.070 %; Манган - 0.040 %; Мед - 0.010 %; Молибден - 0.004 %; Цинк - 0.025 %
  • Действие: Съотношението азот : калий е 1 : 2, което го прави подходящ за подобряването на калиевото хранене на калиеволюбивите култури и на и на растения, отглеждани на почви с ниско калиево съдържание. Прилага се при формиране и наедряване на плодовете и във фаза цъфтеж на култури за рязан цвят. Подобрява качеството на продукцията.
  • Приложение: листно приложение при всички култури - 200 - 500 г/дка. Когато се ползва в комбинация с пестициди се ползва ниската доза от 200 г/дка.чрез поливка при всички култури - 1-2 г/л през 5-10 дни

  • Размер на опаковката: 25 кг; 2 кг; 200 г
  • Предлага се от Агропал ООД
 

MSDS СЕРТИФИКАТ

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com