Последно актуализирана: 07.09.2018 г.

ЕО ТОРОВЕ

ЕО ТОРОВЕ (отговарят на изискванията на Регламент 2003/2003)
Продукти които снабдяват растенията с хранителни вещества

КАРБАМИД (УРЕА)

КАРБАМИД (УРЕА) | 25 кг

25 кг

КАРБАМИД (УРЕА) |

 • Вид тор: ЕО тор за почвено торене
 • Състав: Азот 46%
 • Действие: Химическата формула на карбамида е близка по състав до органичната формулация на уреата, което и дава редица предимства при масовата употреба за подхранване на земеделските култури. Взаимодействието на тора с почвената среда протича по много различен начин в сравние с Амониевия нитрат. При отделянето на активно вещество от карбамида, за да достигне до най-достъпната за растенията форма, азота преминава през трите най-важни процеса свързани с улавянето и фиксацията му. Някои от процесите са чисто химични, други – биологични или физични. След попадането на карбамида в почвата той подлежи на разтваряне от почвена влага, след това част от него преминава през процеса на нитрификация и се получава нитратен анион (NO₃-), който е достъпна за растенията храна. Друга част от продукта попада в микроорганизмите и подхранва техните метаболитни процеси, след отмиране на тези микроорганизми протича процес на амонификация, следван отново от процес на нитрификация, при който се получава пак хранителната форма на азота. Това обуславя по-равномерно протичане на процесите, в които карбамида отдава активното си вещество в почвата към растенията постепенно.
 • Приложение: Внася се предсеитбено или като подхранване със задължително инкорпориране.
  Примерни норми на торене:
  Зърнено житни – 15-40 кг/дка;
  Фуражни – 10-30 кг/дка;
  Овощни култури – 10-30 кг/дка;
  Зеленчуци – 30-55 кг/дка
  Лозя – 15-30 кг/дка
  Технически култури – 7-20 кг/дка

 • Размер на опаковката: 25 кг; 5 кг
 • Предлага се от Агропал ООД
 

MSDS

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com