Последно актуализирана: 18.07.2018 г.

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ (различни от ЕО торовете)
Продукти които снабдяват растенията с хранителни вещества

МИКРОВЕДА ФАРМИНГ

 
  • Вид тор: МИКРОБИАЛЕН ТОР
  • Удостоверение за регистрация №: 0073/15.05.2012 г.- 2*
  • Притежател на регистрацията: Био-инженеринг ЕООД
  • Състав: Lactobacillus acidophilus; Lactobacillus bulgaricus; Lactobacillus casei; Lactobacillus delbruekii; Lactobacillus fermentum; Lactobacillus plantarum; Lactobacillus lactis; Saccharoyices cerevisiae; Streptococcus thermophilus
  • Действие: Микробиален тор, който подобрява структурата на почвата, спомага за развитието на кореновата система, подобрява устойчивостта на растенията на стрес.
  • Приложение: Листно, почвено и за третиране на семена.
    При листно и почвено третиране продуктът се прилага в доза 3 до 16 л/дка, разреден в съотношение най-малко 1 към 100.
    При третиране на семена продуктът се разрежда в съотношение 1 към 200.

 

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com