Последно актуализирана: 18.07.2018 г.

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ (различни от ЕО торовете)
Продукти които снабдяват растенията с хранителни вещества

МИКРОБ ПЛЮС

 
 • Вид тор: МИКРОБИАЛЕН ТОР
  МИКРОБ ПЛЮС Група продукти
  Групата включва:
  МИКРОБ ПЛЮС NPK + Микроелементи
  МИКРОБ ПЛЮС ФосКал
  МИКРОБ ПЛЮС Хай NS
  МИКРОБ ПЛЮС Цинк
 • Удостоверение за регистрация №: 0084/17.05.2013 г.
 • Притежател на регистрацията: Гроугрийн-България,ООД София
 • Състав: Полезни микроорганизми:Гъби: Chaetomium brasiliense; Chaetomium globosum; Chaetomium spinosu; Chaetomium virescens; Farrowia longicollea; Farrowia seminuda; Trichoderma viride; Trichoderma longibrachiatum; Trichoderma harzianum; Phanerochaetae chrysosporium; Бактерии: Bacillus subtilis; Хранителни макро и микро елемент
  (в различно съотношение за различните видове торове от групата)
 • Действие: Микробиален тор, съдържащ изчерпателен набор от гъби и бактерии, който предоставя полезни микроорганизми за почвата. Микроорганизмите подобряват състоянието и структурата на почвата, която от своя страна подобрява състоянието на растенията, тяхното развитие и продуктивност.
 • Приложение: Чрез вегетационно пръскане, поливане или капково напояване.
  Препоръчителна доза за употреба:
  Почвено торене: 0,5 до 4 л/дка в мин. 20 л вода;
  Листно торене: 15 - 45 мл/литър вода;
  Капково напояване: 4 - 8 мл на линеен метър;
  Фертигация:10 мл/литър вода.

 

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com