Последно актуализирана: 20.04.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ (различни от ЕО торовете)
Продукти които снабдяват растенията с хранителни вещества

ВУДУ ДЖУС

 
  • Вид тор: МИКРОБИАЛЕН ТОР
  • Удостоверение за регистрация №: 0087/17.05.2013 г.
  • Притежател на регистрацията: РОМБ ООД
  • Състав: Бактериален инокулат: Bаcillus subtillis, Bacillus megaterium, Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus pumilus, Bacillus licheniformis, Bacillus pasteurii, Bacillus mycoides, Bacillus laterosporus, Bacillus macerans, Bacillus polymyxa, Bacillus cereus, Paenibаcillus azotofixant, Paenibacillus polymyxa; Общ aзот (N) - 0,39%; Фосфор (Р₂О₅) - 0,05%; Калий (К₂О) - 0,05%; Калций (СаО) - 0,05%; Магнезий (MgO) - 0,05%; Натрий (Na₂O) - 0,05%; Въглерод (С) орг. - 0,86%; Желязо (Fe) - 0,959 mg/l; Цинк (Zn) - 0,429 mg/l; Мед (Cu) - 1,07 mg/l
  • Действие: Мобилизира хранителните вещества в почвата и подобрява тяхното усвояване. Повишава добивите, увеличава обема на кореновата система и подобрява декоративния вид на цветя и храсти. Повишава протеиновото съдържание на зърнени култури. Ускорява цъфтежа.
  • Приложение: Листно, почвено, като допълнение към хранителни разтвори за хидропоника или за третиране на семена

 

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com