Последно актуализирана: 20.04.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ (различни от ЕО торовете)
Продукти които снабдяват растенията с хранителни вещества

В5А

 
  • Вид тор: МИКРОБИАЛЕН ТОР
  • Удостоверение за регистрация №: 0027/12.03.2009 г.
  • Притежател на регистрацията: Синан ООД
  • Състав: Lactobacillus sp., Pseudomonas sp., растителни масла, Органичен азот (Nорг.) - 2.4%; Фосфор (P₂O₅) - 2.0%; Калий (К₂О) - 5.6%
  • Действие: Активира микробиологичните процеси в почвата и повишава устойчивостта на културите.
  • Приложение: Почвено преди засяване или разсаждане, или листно през вегетацията.

 

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com