Последно актуализирана: 19.04.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ (различни от ЕО торовете)
Продукти които снабдяват растенията с хранителни вещества

БИО-ЕДНО течен концентрат

 
  • Вид тор: МИКРОБИАЛЕН ТОР
  • Удостоверение за регистрация №: 0013/18.12.2012 г.- 2*
  • Притежател на регистрацията: БИОКОМПОСТ БГ ООД
  • Състав: Бактериален инокулат: Azotobacter vinelandii; Clostridium pasteurianum
  • Действие: Увеличава азотната фиксация в почвата.
  • Приложение: Почвено

 

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com