Последно актуализирана: 19.04.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ (различни от ЕО торовете)
Продукти които снабдяват растенията с хранителни вещества

БАЙКАЛ ЕМ-1-У

 
  • Вид тор: МИКРОБИАЛЕН ТОР
  • Удостоверение за регистрация №: 0010/11.12.2006 г.
  • Притежател на регистрацията: Еко Дизайн 2005 ООД
  • Състав: Бактериален инокулат: Lactobacillus casei; Lactobacillus lactis; Phodopseudomonas palistris; Sаccharomices cerevisiae
  • Действие: Активира микробиологичните процеси в почвата и повишаване на добивите.
  • Приложение: Почвено (поливка), листно или за предпосевна обработка на семена и клубени (картофи).

 

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com