Последно актуализирана: 19.04.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ (различни от ЕО торовете)
Продукти които снабдяват растенията с хранителни вещества

БАЙКАЛ ЕМ 1

 
  • Вид тор: МИКРОБИАЛЕН ТОР
  • Удостоверение за регистрация №: 0025/18.09.2008 г.
  • Притежател на регистрацията: ВИНИ-ЕкоТех ООД
  • Състав: Бактериален инокулат: Lactobacillus casei; Lactococus lactis; Rhodopseudomonas palustris; Sаccharomices cerevisiae
  • Действие: Активизира микробиологичните процеси в почвата. Повишава устойчивостта на растенията при екстремни условия. Използването му е предпоставка за увеличаване на добивите.
  • Приложение: Почвено (поливка) и листно

 

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com