Последно актуализирана: 07.09.2018 г.

Подобрители на почвата

Продукти, които подобряват физическите и/или химическите свойства и/или биологичната активност на почвите

ТРАНСФОРМЪР

 
 • Удостоверение за регистрация №: 0122/02.11.2015 г.
 • Притежател на регистрацията: Словбул Соланум Пловдив ЕООД
 • Производител: Оро Агри Интернешънъл ООД, Нидерландия
 • Състав: Алкохол етоксилат – 20%; Студено пресовано портокалово масло – 10%; Натриев лаурил етерсулфат 60 – 12%
 • Действие: Почвен подобрител, който променя кохезионните и адхезионните сили между почвата и водата. Води до изменение на взаимодействието между водата и повърхността на почвата. Води до промени в някои основни хидроложки свойства на почвата, като инфилтрация, дренаж, проводимост, задържане на вода в почвата и хидрофобност. Чрез подобряване на тези свойства на почвата се постига по-голяма ефективност при напояване, използваната вода остава за растението и не се губи, намалява подгизването и изтичането.
 • Приложение: Прилага се почвено при:
  Житни култури – прилага се на 2 отделни третирания за един сезон с обща доза 1000 мл/дка: 1-во третиране - внася се при развитие на корена в рамките на 1-2 седмици след сеитба или разсаждане в доза 500 мл/дка; 2-ро третиране – внася се 2 седмици след 1-вото третиране в доза 500 мл/дка.
  Зеленчукови култури – прилага се на 2 отделни третирания за един сезон с обща доза 1000 мл/дка: 1-во третиране - внася се при развитие на корена в рамките на 1-2 седмици след сеитба или разсаждане в доза 500 мл/дка; 2-ро третиране – внася се 2 седмици след 1-вото третиране в доза 500 мл/дка
  Овощни дървета– прилага се на 2 отделни третирания за един сезон с обща доза 1000 мл/дка: 1-во третиране – през пролетта, непосредствено преди новия цикъл на растеж - 500 мл/дка; 2-ро третиране – внася се 2 седмици след 1-вото третиране в доза 500 мл/дка
  Лозя - прилага се на 2 отделни третирания за един сезон с обща доза 1000 мл/дка: 1-во третиране – през пролетта, непосредствено преди новия цикъл на растеж - 500 мл/дка; 2-ро третиране – внася се 2 седмици след 1-вото третиране в доза 500 мл/дка
  Овощни градини и лозя – когато се прилага за пръв път се използва удвоена доза от 2000 мл/дка (1000 мл/дка + 1000мл/дка)

 

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com