Последно актуализирана: 18.03.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ

РЕГИСТРИРАНИ ТОРОВЕ (различни от ЕО торовете)
Продукти които снабдяват растенията с хранителни вещества

АГРИ М 40

 
  • Вид тор: ТОР СЪДЪРЖАЩ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
    Течен тор.
  • Удостоверение за регистрация №: 0095/08.05.2014 г.
  • Притежател на регистрацията: Агрия АД, България
  • Състав: Растителен екстракт и вода
    Общ хуминов екстракт - 40%; Общ азот (N) - 1 %; Общ фосфор (Р₂О₅) - 0.1 %; Общ калий (К₂O) - 2.5 %
  • Приложение: Почвено.

 

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com